კონტაქტი

  • ქ.თბილისი 0160, ვაზისუბნის ქ.25
  • 2 31 30 26

მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა

კოოპერატივი

საიდენტიფიკაციო კოდი *
დასახელება:
იურიდიული მისამართი
მუნიციპალიტეტი
v
წევრთა რაოდენობა
მაღალმთიანი დასახლება

კოოპერატივის ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი

სახელი
გვარი
პირადი ნომერი
თანამდებობა
მობილურის ნომერი
კოოპერატივის ელ.ფოსტა

ინფორმაცია სკების შესახებ * სიმბოლოთი მონიშნული ველები სავალდებულოა

კოოპერატივის საკუთრებაში არსებული სკების რაოდენობა *

მოთხოვნილი სკის ტიპი *

ხის დადან ბლანტის სკა (10 ჩარჩოიანი):
მოთხოვნილი სკების რაოდენობა
ხის რუტის სკა (10 ჩარჩოიანი):
მოთხოვნილი სკების რაოდენობა
პენოპოლისტიროლის დადან ბლანტის სკა (10 ჩარჩოიანი)
მოთხოვნილი სკების რაოდენობა
თაფლის შესანახი ავზები
თაფლის საწურები
ერთი ცალი ფიჭის ასათლელი დანა, ელექტროგამაცხელებლით, ერთი ცალი ფიჭის ანათლის ავზი, ერთი ცალი ელექტროდენის ძაბვის გადამყვანი 220v-დან 12v-ზე

დოკუმენტაცია * დოკუმენტაცია უნდა იყოს PDF ან dejavu ფორმატში და არ აღემატებოდეს 8mb

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მეპაიეთა რეესტრის ასლი
ამონაწერი შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული პორტალიდან დავალიანების არქონის შესახებ
დევნილთა და შშმ პირების შემთხვევაში - შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტი
იმ შემთხვევაში თუ კოოპერატივის მეპაიეები არიან მხოლოდ ქალები აიტვირთოს პირადობის მოწმობის ასლები (ctrl-ს ან shift-ის გამოყენებით შეგიძლიათ მონიშნოთ რამოდენიმე ფაილი ერთად )

იმ კოოპერატივებისათვის, რომლებსაც პროგრამის ფარგლებში უკვე გადაეცათ სკები *

მიღება ჩაბარების აქტი ან გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები
ყველა ველი აუცილებელია. დოკუმენტაცია უნდა იყოს PDF ან dejavu ფორმატში და არ აღემატებოდეს 8mb. გთხოვთ მიუთითოთ მოქმედი/აქტიური ელ. ფოსტის მისამართი (გარდა www.mail.ru), რადგან რეგისტრაციის დასრულების შემდგომ მითითებულ მისამართზე ელ. შეტყობინების სახით გამოგეგზავნებათ username და პაროლი, რომელთა გამოყენების გარეშე თქვენ ვერ შეძლებთ პროგრამაში ჩართვას